2013 Amphibious Cessna Caravan

2011 Amphibious Cessna Caravan

SOLD -1980 Cessna 172RG Cutlass

SOLD – 1998 Cessna 172R Skyhawk

SOLD – 2019 Cessna Grand Caravan EX

SOLD – 2007 Amphibious Cessna T206H

SOLD – 2002 AMPHIBIOUS CESSNA CARAVAN

SOLD – 2002 Cessna Grand Caravan

SOLD – 2000 Cessna 182S

SOLD – 1956/2008 Amphibious Piper PA-18 Super Cub