2019 Cessna Caravan

1954 Beech D-18S Seaplane

1999 Amphibious Cessna T206H

1998 Amphibious Cessna 182S

2000 Amphibious Turboprop Maule M-7-420A

2006 Amphibious Cessna Caravan

SOLD -2013 Amphibious Aviat Husky A-1C-200

2015 Quest Kodiak

SOLD – 1981Beechcraft Bonanza A36

SOLD – 2011 Aviat Husky A-1C-180